BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ PATIRIAMI BENDRAVIMO SU SERGANČIAISIAIS DEMENCIJA IŠŠŪKIAI

Rasa Juozapavičienė, Inga Mikutavičienė, Aušra Vitaitė, Evelina Steponiavaitė Abstract Straipsnyje siekiama atskleisti bendruomenės slaugytojųbendravimo iššūkius, patiriamus su demencija sergan­čiais pacientais. Tyrimo empirinįpagrindąsudaro12 pu­siau struktūrizuotų interviu su bendruomenės slaugyto­jomis, vizituojančiomis demencija sergančius pacientus namuose. Tyrimo imtis sudaryta patogiosios atrankos būdu, tiriamųjųvidutinis amžius – 37 m., darbo stažas nuo 3 iki 25 metų. Tyrimo duomenųapdorojimui pasi­rinktas kokybinės…