AUTIZMO SPEKTRO SUTRIKIMAI: ELGESIO BEI EMOCIJŲ IŠRAIŠKOS YPATUMAI PAAUGLYSTĖS LAIKOTARPIU

Dalia Vėlavičienė, Virginija Adomaitienė, Elena Bulanovaitė Abstract Vaikams ir paaugliams, kuriems diagnozuotas au­tizmo spektro sutrikimas, dažniau nei normalios rai­dos bendraamžiams pasireiškia internalūs (nerimas, depresinė simptomatika, somatiniai skundai) ir eks­ternalūs (agresija, taisyklių laužymas) simptomai. Į tyrimą įtraukti 35 protinio atsilikimo neturintys paau­gliai, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutri­kimas, bei 70 fizinių ar psichikos sutrikimų neturinčių paauglių. Pagrindinis…