ATSPARUMO NELAIMĖMS DIDINIMO GALIMYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KONTEKSTE

Birutė Paulikienė Abstract Straipsnyje plėtojama nelaimėms atsparios asmens svei­katos priežiūros įstaigos koncepcija. Sisteminės ir lygi­namosios mokslinės literatūros turinio analizės metodų pagalba siekiama atskleisti mokslinėje literatūroje var­tojamą nelaimėms atsparios asmens sveikatos priežiūros įstaigos sampratą bei identifikuoti atsparumą didinan­čias priemones. Ligoninių atsparumas vertinamas kaip dvejopas gebėjimas: išlaikyti funkcionalumą ir atkurti pajėgumus po ekstremalaus įvykio sukeltų nuostolių. Nustatyta,…