ASMENYBĖS SUTRIKIMAI: EPIDEMIOLOGIJA, KLINIKA, GYDYMAS IR JO IŠŠŪKIAI

Antanas Cukanovas Abstract Asmenybės sutrikimai yra grupė būklių, susijusių su dezadaptyviais individų asmenybės bruožais, trukdančiais prisitaikyti prie supančios aplinkos bei sociumo ir keliančiais distresą juos turintiems individams bei aplinkiniams asmenims. Tyrimo tikslas − apžvelgti naujausią mokslinę literatūrą apie asmenybės sutrikimus, jų epidemiologiją, kliniką ir gydymą. Šie sutrikimai klasifikuojami į tris skirtingus klasterius (A, B, C)…