Antanas Cukanovas

Abstract

Asmenybės sutrikimai yra grupė būklių, susijusių su dezadaptyviais individų asmenybės bruožais, trukdančiais prisitaikyti prie supančios aplinkos bei sociumo ir keliančiais distresą juos turintiems individams bei aplinkiniams asmenims. Tyrimo tikslas − apžvelgti naujausią mokslinę literatūrą apie asmenybės sutrikimus, jų epidemiologiją, kliniką ir gydymą. Šie sutrikimai klasifikuojami į tris skirtingus klasterius (A, B, C) ir pasižymi skirtinga eiga. Pagrindinis gydymas šiuo metu yra psichoterapija, kurią taikant patiriama daug iššūkių.

Keyword(s): asmenybė; asmenybės sutrikimai; asmenybės sutrikimų gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.112
Full Text: PDF

Back