EKOLOGINIS NERIMAS RIZIKOS VISUOMENĖJE: EKOSĄMONINGUMO IR APLINKOSAUGINIŲ POŽIŪRIŲ TYRIMAS

Aušra Rimaitė Abstract Rizikos visuomenėje iškyla klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo, ekocido, aplinkos apsaugos klau­simai. Ekologinis diskursas fokusuojamas į žmogaus atsakomybės, technologinės rizikos valdymą, darnią raidą, žmogaus poreikių tenkinimą ir gamtos išsaugojimą. Šiame straipsnyje, remiantis aplinkosaugos požiūriais ir rizikos visuomenės teorija tiriamas ekosąmoningumo suvokimas šiandieninėje visuomenėje. Tiriamieji LSMU bakalauro studijų studentai, dalyvavę paskaitose apie ri­zikos…