PACIENTŲ POŽIŪRIS Į ANESTEZIOLOGO VAIDMENĮ GYDYMO PROCESE

Stasys Žilinskas, Simona Žilinskienė, Andrius Macas Abstract Įvadas. Pastaraisiais dešimtmečiais pasiekta reikšmingos anesteziologijos pažangos, ženkliai sumažinusios su anestezija susijusias komplikacijas, tačiau visuomenėje trūksta šios srities žinių. Anestezija daugeliui pacientų tebekelia susirūpinimą, o gydytojo anesteziologo vai­dmuo išlieka neaiškus [1,2]. Lietuvoje iki šiol nebuvo atlikta tyrimų šia tema, todėl šiuo tyrimu siekta įver­tinti anesteziologo reikšmę gydymo procese…