MĖLYNĄ ŠVIESĄ BLOKUOJANČIOS AKINIŲ LĘŠIŲ DANGOS IR JŲ EFEKTYVUMAS

Auksė Ramaškevičiūtė, Saulius Galgauskas Abstract Mokslui žinoma, jog mėlyna regimojo šviesos spektro dalis dalyvauja žmogaus cirkadinio ritmo reguliavime ir gali pažeisti akies tinklainę. Didėjant mėlynos šviesos kiekiui iš dirbtinių šaltinių (elektroninių prietaisų ekranų, apšvietimo lempučių), populiarėja mėlyną šviesą blokuo­jantys akinių lęšiai, kurie atspindėdami arba sugerdami mėlyną šviesą, turėtų apsaugoti nuo jos žalingo povei­kio. Literatūros apžvalgoje…