Vinsas Janušonis, Henrieta Janušonytė

Abstract

Sveikatos priežiūros kokybė ligoninėse ir vienas jos žymenų – nepageidautini įvykiai (kiekis, spektras, pasekmės) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl Covid-19 metu gali skirtis nuo būklės ikiepideminiu laikotarpiu.

Tyrimo tikslas – įvertinti nepageidautinų įvykių ligoninėje pokyčius ir jų įtaką sveikatos priežiūros kokybei valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl Covid-19 metu.

Atliekant tyrimą, analizuotos įvairių šalių autorių mokslinės publikacijos, tirti nepageidautinų įvykių ekspertuoti pranešimai valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl Covid-19 metu 2020 m. ir tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais. Atskleisti nepageidautinų įvykių spektro, priežastinių veiksnių, rizikos laipsnių bei išvengiamumo pokyčiai ir jų priežastys. Duomenys palyginti su kitų šalių patirtimi. Nustatyta, kad įvairūs nepageidautinų įvykių aspektai valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl Covid-19 metu ir tuo pačiu laikotarpiu iki Covid-19 epidemijos yra skirtingi.

Keyword(s): nepageidautini įvykiai, karantinas dėl Covid-19, sveikatos priežiūros kokybė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.054
Full TextPDF

Back