Lukas Ragauskas

Abstract

Steroidų indukuota vaikų ir paauglių psichozė yra retas, pavojingas ir mažai literatūroje aprašytas gliukokorti­koidų (GKK) terapijos šalutinis reiškinys. Jo dažnis po­puliacijoje šiuo metu nežinomas. Aiškus patofiziologinis mechanizmas nėra žinomas, tačiau manoma, kad sinte­tiniai steroidai, aktyvuodami GKK receptorius bei veik­dami neurotransmiterių sintezę, gali sukelti psichiatrinius simptomus. Steroidų indukuota psichozė gali pasireikšti įvairias simptomais (nuotaikos, elgesio sutrikimais, haliu­cinacijomis, kliedesiais). Specialistai, skirdami gydymą steroidais, turėtų kuo anksčiau atpažinti psichozės simp­tomus ir koreguoti gydymą. Nutraukus gydymą steroi­dais ar sumažinus dozę, psichozės simptomai dažniausiai praeina savaime, tačiau sudėtingesniais atvejais gali būti reikalingas gydymas antipsichotikais ar kitais vaistais.

Keyword(s): psichozė vaikų amžiuje, psichozė paauglių amžiuje, steroidų indukuota psichozė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.227
Full Text: PDF

Back