Rugilė Marcinkevičiūtė

Abstract

Yra žinoma, jog šizofrenijai įtakos turi įvairūs aplin­kos ir genetiniai veiksniai, tačiau tiksli etiopatogenezė nėra žinoma. Mokslininkai tyrinėja įvairias dedamąsias, galinčias turėti įtakos šizofrenijos pradžiai ar ligai, jos eigai. Ne išimtis ir žalingas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, aptariamas šiame straipsnyje. Žinoma, jog šizofrenija ir piktnaudžiavimas psichoaktyviosiomis me­džiagomis susiję, tačiau nėra žinomas tikslus ryšys, jo poveikis susirgimui ar jo eigai, galimos pasekmės, todėl tolesnis šios sąsajos tyrinėjimas yra itin reikšmingas.

Keyword(s): šizofrenija, psichoaktyvios medžiagos, žalingas vartojimas, piktnaudžiavimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.162
Full Text: PDF

Back