Barbora Žukaitė

Abstract

Potrauminio streso sindromas yra lėtinis, psichiką paveikiantis sutrikimas, atsirandantis po traumuojančio įvykio ekspozicijos. Šis sutrikimas pacientui sukelia tarpasmeninių, socialinių, finansinių funkcionavimo sunkumų. PTSD diagnozuojamas remiantis keliomis diagnostinėmis skalėmis, kurios vertina pagrindinius ligos simptomų klasterius. Pagrindinis potrauminio streso sindromo gydymas yra efektyvi, į traumą fokusuota psichoterapija bei ilgalaikis gydymas antidepresantais. Šio tyrimo tikslas − išanalizuoti bei pateikti naujausią informaciją apie potrauminio streso sindromą, jo diagnostikos ypatumus bei patvirtintą efektyvų sindromo gydymą.

Keyword(s): potrauminio streso sindromas, diagnostiniai kriterijai, gydymas, traumuojantys įvykiai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.114
Full Text: PDF

Back