Monika Bružaitė

Abstract

Didėjantis antikoaguliantų vartojimas sunkina chirurginių intervencijų planavimą. Nutraukus šių vaistų vartojimą per anksti, gerokai padidėja trombozių rizika, o nutrau­kus per vėlai, didėja kraujavimo rizika operacijos metu. Prieš operaciją svarbu įvertinti paciento gretutines ligas, kraujavimo ir tromboembolijų, planuojamos operacijos kraujavimo riziką. Įvertinus šiuos veiksnius, galimos trys antikoaguliantų skyrimo taktikos: tęsti, nutraukti pero­ralinių antikoaguliantų vartojimą arba skirti pakaitinę antikoaguliantų terapiją. Šio tyrimo tikslas yra išanali­zuoti mokslinę literatūrą, aprašančią antikoaguliantus ir jų vartojimo rekomendacijas perioperaciniu laikotarpiu.

Keyword(s): antikoaguliantai, tromboembolija, kraujavimo rizika, antikoaguliantai perioperaciniu laikotarpiu.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.258
Full Text: PDF

Back