Matas Strioga

Abstract

Tyrimo tikslas − apžvelgti širdies nepakankamumu ser­gančių pacientų būklės nuotolinio stebėjimo galimybes ir naudą, papildomai taikant šį metodą.

Tyrimo metodai. Darbui atlikti naudota PubMed duomenų bazė ir Google Scholar specializuotos paieškos sistema. Dėmesys kreipiamas į naujausią literatūrą.

Tyrimo apibendrinimas. Pacientų, sergančių širdies ne­pakankamumu, būklei palaikyti labai svarbu nuolatinis sveikatos stebėjimas ir atitinkamas gydymo koregavimas. Sistemos, bandančios nuotoliniu būdu atpažinti skubios pagalbos reikalaujančius širdies nepakankamumo atvejus, dažnai susiduria su klaidingai teigiamais atvejais, be to, reikalauja daug papildomos darbo jėgos. Ligą valdyti pa­dedančios sistemos padeda nuotoliniu būdu įprastinėmis valandomis stebėti prižiūrimų pacientų rodiklius, kore­guoti gydymą, mažinti hospitalizacijų skaičių ir miršta­mumą. Naudojant implantuojamus sveikatos būklės ste­bėjimo prietaisus, galima ankstyvoje stadijoje koreguoti paciento būklę ir neleisti širdies nepakankamumui sun­kėti.

Keyword(s): širdies nepakankamumas, nuotolinė priežiūra, ligos valdymas, technologijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.171
Full TextPDF

Back