Inga Jakutė, Asta Mažionienė

Abstract

Visame pasaulyje dažniausia žmonių mirties priežastis – širdies ir kraujagyslių ligos [7,8,14]. Gydant sergančiuo­sius minėtomis ligomis, atliekamos gydomosios radiolo­ginės kardiologinės procedūros: perkutaninė koronarinė intervencija balionu (PKI) ir perkutaninė transliuminė vainikinių arterijų angioplastika (PTVAA), kurių metu pašalinamas širdies vainikinių arterijų susiaurėjimas, užsikimšimas, atkuriamas miokardo maitinimas krauju ir maisto medžiagomis. Miego kokybė po radiologinių kardiologinių procedūrų itin svarbi gydymo procesui ir tolesnei sveikatos būklei. Miego sutrikimai gali nei­giamai paveikti savijautą ir ligos eigą, didinti trombų formavimosi po vainikinių širdies kraujagyslių stentu riziką.

Tyrimo tikslas – nustatyti pacientų miego kokybės ir sociodemografinių veiksnių sąsajas po angiografijos gy­domųjų PKI ir PTVAA procedūrų. Mokslinės literatūros analizė atlikta remiantis ne senesniais nei 10 metų šalti­niais, publikuojamais EBSCO Publishing, MEDLINE, NCBI ir kt. duomenų bazėse.

Remiantis tyrimo rezultatais, pacientai po taikytų PKI, PTVAA procedūrų patyrė miego sutrikimų. Pacientų miego kokybės reikšmių vidurkiai statistiškai reikšmin­gai skyrėsi (p<0,05) darbingo (30-64 m.) ir nedarbingo (65 m. ir vyresni) amžiaus grupėse pagal respondentų lytį, išsilavinimą, šeiminę padėtį. Nustatyta, kad paci­entams, kurie vaistus vartojo 3 ir daugiau kartų per sa­vaitę, dažniau pasireiškė miego sutrikimai. Pagal kitus sociodemografinius rodiklius, miego kokybės indekso reikšmių vidurkiai darbingo (30-64 m.) ir nedarbingo (65 m. ir vyresni) amžiaus pacientų grupėse (p>0,05) statistiškai reikšmingai nesiskyrė.

Keyword(s): miego kokybė, stentavimas, angiografija, perkutaninė koronarinė intervencija, perkutaninė transliuminė vainikinių arterijų angioplastika.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.095
Full TextPDF

Back