Kristina Liaudanskytė, Dovilė Stonienė, Andrius Macas

Abstract

Citoredukcija (CRC) kartu su hipertermine intraperi­tonine chemoterapija (HIPEC) Lietuvoje mažai anali­zuota tema, nors šiomis dienomis ji ypač aktuali, nes tai gyvybę gelbstinti ir gyvenimo trukmę prailginanti procedūra. Daugėjant tokių atvejų, gydytojams aneste­ziologams vis dažniau teks susidurti su HIPEC. Šiame straipsnyje retrospektyviai apžvelgėme pacientų, ku­riems taikytas HIPEC gydymas, ligos istorijas. Di­džiąją dalį pacientų sudarė moterys. Pacientų amžius svyravo nuo 27 iki 72 metų. Moterims dažniausiai

HIPEC atlikta dėl išplitusio kiaušidžių piktybinio na­viko, o vyrams dėl skrandžio kūno piktybinio naviko. CRC kartu su HIPEC yra didelės apimties intervencija. Procedūra dažniausiai atliekama sąlyginai patenkina­mos fizinės būklės (III ASA klasė) pacientams. Atlie­kami standartiniai kraujo tyrimai. Prireikus, išplėsti­nis vertinimas pagal vyraujančią gretutinę patologiją. Svarbu atkreipti dėmesį į anemiją ar hipoalbuminemiją priešoperaciniu periodu, nes tai susiję su didesniu poo­peracinių komplikacijų dažniu [6]. Visiems pacientams taikyta standartinė gyvybinių funkcijų stebėsena ir in­vazinė AKS stebėsena, punktuota centrinė vena, nau­dotos priemonės, padedančios užtikrinti paciento šil­dymą ar vėsinimą, spaudimo taškų kontrolę. Įvertinus pacientų fizinę būklę, operacijos trukmę bei numanomą skausmingumą, buvo pasirinkta anestezijos taktika. Dėl epidurinės anestezijos indikacijų ir saugumo spręsta kiekvienu atveju individualiai. Dažniausiai anestezija užtruko daugiau nei 7 val. Dėl didelės apimties CRC, ilgos trukmės, hipertermijos ir chemoterapijos, daž­nai stebimas skysčių balanso sutrikimas, todėl svarbu užtikrinti adekvačią diurezę [9]. Prireikus − koreguoti anemiją, krešumo sistemos sutrikimą ar hipoalbumine­miją [6]. Dėl šios priežasties intraoperacinio periodo metu tikslinga kartoti biocheminius kraujo tyrimus po CRC bei po HIPEC procedūros ir atvykus į PAPP [7]. Pacientai po šios intervencijos stebimi PAPP bent ke­turias paras. Daugeliui pacientų nustatomi elektrolitų disbalanso sutrikimai ar hipoalbuminemija. Šias kom­plikacijas svarbu laiku pastebėti ir koreguoti. Šiems pacientams pasitaiko ir krešumo sistemos sutrikimų, anemija ar trombocitopenija. Galimos ir kitos kompli­kacijos, tokios kaip pooperacinis pykinimas, vėmimas, skausmas ir kt. CRC su HIPEC LSMUL KK aktyviau pradėta taikyti 2020 metais. Nuo tada ji taikyta dau­giau nei 40 pacientų. Šiuo metu pacientų skaičius dar nėra toks didelis, tačiau gerėjant diagnostikai šių paci­entų daugės. Dėl šios priežasties vis dažniau gydytojai anesteziologai operacinėje susidurs su šiais pacientais ir jų perioperacinio periodo niuansais.

Keyword(s): anestezija, citoredukcija, hiperterminė intraperitoninė chemoterapija, HIPEC, perioperacinė priežiūra.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.181
Full TextPDF

Back