Bronislava Petrošienė, Alina Vaškelytė

Abstract

Psichosocialinė adaptacija daro poveikį nėščiosios fizinei ir psichikos sveikatai, vaisiaus ir naujagimio sveikatai bei gimdymo eigai. Padidėjęs nerimas dėl gimdymo, menka partnerio ir artimųjų parama, fizinės sveikatos sutrikimai nėštumo laikotarpiu lemia nėščiosios nepalankią psichosocialinę adaptaciją. Tyrimo tikslas – palyginti pirmą ir ne pirmą kartą gimdžiusiųjų psichosocialinę adaptaciją nėštumo metu.

Tyrimas buvo vykdomas Lietuvos universitetinės ligoninės Akušerijos ir ginekologijos klinikos Gimdymo skyriuje 2017-2018 m. Tyrime dalyvavo 380 šiame skyriuje gimdžiusių moterų. Atliktas kiekybinis tyrimas. Duomenims rinkti naudotas R. Lederman sukurtas klausimynas „Įsivertinimas nėštumo metu“ (angl. Prenatal self-evaluation questionnaire), pritaikytas įsivertinti psichosocialinę adaptaciją nėštumo metu.

Ir pirmą, ir ne pirmą kartą gimdžiusiųjų psichosocialinės adaptacijos įverčiai parodė skirtingą įsivertinimą, vertinant vieną poskalę iš septynių. Reikšmingai geresnė pirmą kartą gimdžiusiųjų psichosocialinė adaptacija nustatyta poskalėje „Tarpusavio santykiai su mama nėštumo metu“. Pirmą kartą gimdžiusiųjų grupėje reikšmingai geresnė psichosocialinė adaptacija nustatyta vertinant teiginius: „Aš nerimauju dėl galimų komplikacijų gimdymo metu“, „Šis laikotarpis man tinkamas nėštumui“, „Manau, kad besirūpindama kūdikiu, neturėsiu laiko sau“, „Mama duoda naudingų patarimų“, „Mama su džiaugsmu laukia šio anūko, o aš jaučiu, jog gimimas – jaudinantis įvykis“. Gimdžiusios ne pirmą kartą reikšmingai geriau įsi-vertino manydamos, kad turi pakankamai žinių apie gimdymą, labai gerai supranta, ko tikėtis gimdymo metu, kaip elgtis sąrėmių metu.

Keyword(s): psichosocialinė adaptacija, nėštumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.046
Full TextPDF

Back