Bogdan Šukevič

Abstract

Tyrimo tikslas. Remiantis moksline literatūra, išnagrinėti ir apžvelgti su vartojamais negyvūninės kilmės maisto papildais susijusią vit. B12 pseudovitaminozę.

Ieškant negyvūninės kilmės vit. B12 šaltinių, buvo rasta keletas melsvabakterių ir dumblių rūšių, kurių sudėtyje buvo nustatyti kobalaminai. Vystantis tyrimo metodams, paaiškėjo, kad daugelyje jų yra vit. B12 analogų, neat­liekančių biologinės funkcijos, tačiau užimančių koba­lamino vietą organizme ir sukeliančių vit. B12 pseudo­vitaminozę – kliniškai matomas vit. B12 trūkumas, bet laboratoriškai nustatomas normalus kobalamino kiekis. Išnagrinėtuose tyrimuose Arthrospira ir Aphanizomenon flos-aquae genties melsvabakterės įvardijamos kaip ne­tinkami vit. B12 šaltiniai dėl didelio vitamino analogų kiekio, o Chlorella ir Pyropia genties natūraliai augan­tys dumbliai įvardijami kaip tinkami augaliniai vit. B12 šaltiniai.

Keyword(s): Vit. B12, kobalaminas, vit. B12 pseudovitaminozė, vit. B12 analogai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.181
Full Text: PDF

Back