Miglė Kovalevskytė, Jūratė Grubliauskienė

Abstract

Sveika gyvensena moters gyvenime yra svarbus veiksnys, paveikiantis ne tik moters, bet ir jos būsimo vaiko bei kitų kartų sveikatą. Nėštumas suteikia unikalią galimybę išnaudoti moters motyvaciją turėti sveiką kūdikį ir pakeisti savo elgseną teigiama linkme [1]. Tyrimo tikslas − išanalizuoti moterų sveikos gyvensenos pokyčius ir jų išsaugojimo galimybes iki nėštumo, nėštumo metu ir po jo. Atliktas kiekybini tyrimas: anoniminė anketinė apklausa raštu. Tyrimo imtis – 448 respondentės. Tyrimo metu gauti statistiniai duomenys analizuojami, taikant statistinę ir aprašomąją duomenų analizę (Microsoft Exel ir IBM SPSS Statistics 24). Tyrimo rezultatai parodė, kad moterų sveika gyvensena nėštumo metu daugeliu aspektų gerėja, tačiau teigiami pokyčiai ne visoms išlieka po nėštumo. Atlikto tyrimo duomenimis, dažniausiai teigiamus pokyčius lėmė atsakomybės jausmas ir noras būti pavyzdžiu, neigiamus pokyčius lėmė laiko sau stoka, viso dėmesio skyrimas vaikui.

Keyword(s): moterų sveikata, nėštumas, sveika gyvensena, įpročiai, kaita.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.073
Full TextPDF

Back