Gintarė Zarembaitė

Abstract

Prieširdžių virpėjimas yra dažniausias širdies ritmo su­trikimas, keliantis iššūkių dėl didėjančio sergamumo ir sudėtingo gydymo. Sunkumų kelia ir nustatyti lyčių skir­tumai. Vyrų sergamumas prieširdžių virpėjimu yra dides­nis nei moterų, tačiau moterys dažniau patiria simptomus ir prastesnę gyvenimo kokybę. Moterų su prieširdžių virpėjimu susijusio insulto rizika didesnė, esant kitų in­sulto rizikos veiksnių. Be to, moterys dažniau netoleruoja efektyviausios antiaritminių vaistų dozės, joms rečiau taikoma elektrinė kardioversija ir atliekama kateterinė abliacija. Moterų kateterinės abliacijos rezultatai pras­tesni ir komplikacijų rizika didesnė nei vyrų, tačiau da­lyje tyrimų šių skirtumų nenustatyta. Verta pastebėti, kad klinikiniuose tyrimuose moterys sudaro mažą tiriamųjų dalį. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir apžvelgti naujausioje mokslinėje literatūroje nagrinėjamus vyrų ir moterų prie­širdžių virpėjimo gydymo baigties skirtumus.

Keyword(s): prieširdžių virpėjimas, lyčių skirtumai, kateterinė abliacija, komplikacijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.026
Full Text: PDF

Back