Sonata Čerkauskaitė, Jonė Venclovienė

Abstract

Nustatytas teigiamas gyvenamosios aplinkos žalumos poveikis fizinei ir psichinei sveikatai. Didesnė žaluma susijusi su mažesniu triukšmu ir oro tarša, ji gali skatinti fizinį aktyvumą, kuris lemia geresnę tiek fizinę psicho­loginę būklę.

Tikslas – apžvelgti ir įvertinti asociacijas tarp miesto aplinkos žalumos ir streso.

Medžiaga ir metodai. Apžvelgėme mokslinius tyrimus, kurie paaiškina miesto aplinkos žalumos ir streso rodi­klių, tokių kaip kortizolio koncentracija kraujyje, arteri­nio kraujo spaudimo, širdies ritmo sąveikas.

Rezultatai. Analizės rezultatai parodė, kad pagrindiniai streso vertinimo rodikliai yra kortizolio, kraujospūdžio, širdies ritmo variabilumo, kvėpavimo dažnio bei raumenų įtampos pokyčiai. Tyrimai rodo, kad miesto vietovėse, kuriose yra daugiau žaliųjų plotų, žmonės patiria mažesnį streso lygį. Natūralios gamtos vaizdai turi teigiamos įta­kos psichologinei būklei, mažina nuovargį, gerina atsi­gavimą po įtampos.

Išvada. Gyvenamosios aplinkos žaluma turi teigiamos įtakos fiziologiniams rodikliams, susijusiems su stresu.

Keyword(s): žaluma, poveikis, stresas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.135
Full Text: PDF

Back