Laura Rutkauskienė, Viktorija Pisčalkienė, Brigita Zachovajevienė, Milda Gintilienė, Aušra Kavaliauskienė

Santrauka

Šiame straipsnyje pristatomi 60 metų amžiaus ir vyresnių asmenų pusiausvyros vertinimo rodikliai naudojant pusiausvyros vertinimo platformą „Sigma Balance Pad“. Kiekybinių duomenų apdorojimui buvo taikomi statistinės analizės metodai (aprašomoji statistika, vidurkių palyginimo t testas, Anova testas, koreliacinė analizė). Tiriamųjų imtį sudarė 70 netikimybiniu tiksliniu būdu atrinkti 60 ir daugiau metų turintys asmenys. Pusiausvyra buvo vertinama pagal 10 objektyvių rodiklių: maksimalų nuokrypį į kairę ir dešinę, maksimalų nuokrypį pirmyn ir atgal (cm), vidutinį nuokrypį nuo X ir Y ašių (cm), vidutinį vaizdinio judėjimo greitį X ir Y ašyje (cm/s), vaizdinio ilgį (cm) ir vaizdinio plotį (cm). Tyrimas parodė, kad vidutinis vaizdinio greitis X ir Y ašyse koreliuoja su vaizdinio ilgiu ir pločiu. Tai reikštų, kad didesnius vaizdinius ilgio ir pločio atžvilgiu ekrane „piešia“ tie asmenys, kurių vaizdinio greitis X ir Y ašyje yra didesnis. Analizuojant maksimalius nuokrypius pirmyn bei atgal išryškėjo tam tikri statistiniai ryšiai, leidžiantys prognozuoti žmonių griuvimų tendencijas į vieną ar kitą pusę. Maksimalus nuokrypis į dešinę susijęs su maksimaliu nuokrypiu pirmyn, o maksimalus nuokrypis į kairę su maksimaliu nuokrypiu atgal. Tiriamųjų nuo 60 iki 70 metų ir per 70 metų amžiaus grupėse asmenų pusiausvyrą atspindintys rezultatai yra panašūs, o tai galima manyti, kad pusiausvyrai turi įtakos kiti veiksniai. Asmenys, kuriems prasčiau sekėsi atlikti pusiausvyros testą, realiame gyvenime dažniau patiria griuvimus. Asmenų, sergančių vertebroneurologinėmis ir neurologinėmis ligomis, pusiausvyrą atspindintys rodikliai yra taip pat prastesni.

doi:10.5200/sm-hs.2012.097

Raktiniai žodžiai: pusiausvyra; pusiausvyros vertinimo platforma „Sigma“; griuvimai; vyresnio amžiaus asmenys
DOI: 10.5200/342
Pilnas tekstasPDF

Atgal