Jekaterina Tarejeva, Kęstutis Žagminas, Danielius Serapinas

Santrauka

dentų rizikingą elgseną 2009 metais. Metodai. Iškeltam tyrimo tikslui pasiekti duomenys buvo renkami anoniminės anketinės apklausos metodu. Tiriamąjį kontingentą sudarė 1200 Vilniaus universiteto Chemijos, Ekonomikos, Matematikos ir informatikos, Medicinos, Fizikos, Filologijos ir Teisės fakultetų I-VI kursų studentai. Tyrime naudotas 39 klausimų anoniminis klausimynas, kuris apibūdina studentų bendrus duomenis: amžių, lytį, kursą, fakultetą, rūkymo paplitimą, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimą, lytinį elgesį, mitybą, traumatizmą, fizinį aktyvumą, depresyvumą. Anketos klausimai analizuoti bendrai ir atskirai pagal lytį, atskirus kursus ir fakultetus. Kategorinių duomenų (nominalinių ir ranginių kintamųjų) analizei taikytas χ2 ir Mann-Whitney, Kruskal – Wallis metodai. Paplitimo įverčiams apskaičiuoti 95 proc. pasikliautiniai intervalai. Tolydūs dydžiai analizuoti Stjudent‘o t-testu, ANOVA. Duomenų apdorojimui ir analizei panaudota SPSS.17 (17 versija, 2009) ir WinPepi 10.5 (10.5 versija, 2010) kompiuterinės programos. Rezultatai. 94,8% apklaustų studentų patenkinamai vertino savo fizinės sveikatos būklę. Rūko 39,5 % apklaustųjų, daugiau vyrų nei moterų (atitinkamai 45% ir 34,9%, p = 0,002). Daugiausia rūko Filologijos fakulteto studentai, mažiausiai – Medicinos fakulteto studentai. Alkoholį vartoję kelis kartus per savaitę nurodė 16,9% respondetų, daugiau vyrų nei moterų (atitinkamai 21,6% ir 13,0% moterų, p<0,001). Kasdien alkoholinius gėrimus vartoja 8,6% studentų ir 1,8% studenčių. Narkotines medžiagas vartojo 34,5% VU studentų (45,5% vyrų ir 25,5% moterų, p<0,001). Vidutinis apklaustųjų vyrų KMI yra 24,60, moterų – 20,76. 22,8% apklaustųjų turi antsvorio arba yra nutukę. 66,4% vyrų ir 63,6% moterų (p<0,001) nurodė, kad gamindami maistą dažniausiai vartoja aliejų. 30,8% studentų per paskutinę savaitę du – tris kartus darė mankštą, kurios metu suprakaituodavo ir padažnėdavo kvėpavimas. Lytinius santykius per paskutinius 12 mėn. turėjo 76,6% studentų. 63,5% studentų paskutinių lytinių santykių metu naudojo prezervatyvą. 33,4% vyrų ir 24,7% moterų per pastaruosius 12 mėn. teko patirti susižalojimų, dėl kurių teko kreiptis pagalbos į gydytoją. 25,3% respondentų susižeidė ar patyrė nelaimingą atsitikimą būdami apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. Per pastaruosius 12 mėn. itin prislėgtos nuotaikos ne mažiau kaip dvi savaites buvo 25,9% respondentų, daugiau moterų (29,0%) nei vyrų (22,3%) (p=0,019). Nusižudyti yra bandę 8,9% apklaustųjų. Išvados. Didelis alkoholio vartojimo paplitimas, narkotikų vartojimas, nesaugus lytinis elgesys, nesubalansuota mityba sudaro palankias prielaidas lėtinėms ligoms išsivystyti. Siekiant sumažinti šių ligų išsivystymo riziką studentų grupėje, alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija turi būti prioritetine. Traumų prevencija, mityba, psichinė sveikata taip pat turi būti jaunimo visuomenės sveikatos prioritetų sąraše.

Raktiniai žodžiai: sveikatos rizikos veiksniai; alkoholis; narkotikai; lytinis elgesys; mityba; traumos; fizinis aktyvumas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.116
Pilnas tekstasPDF

Atgal