TĖVŲ ŽINIOS APIE SEKRETO IŠSIURBIMĄ IŠ TRACHEOSTOMOS VAMZDELIO, SLAUGANT VAIKĄ NAMUOSE

Rasa Juozapavičienė, Silva Kostyliovienė, Odeta Inputaitė, Dovilė Grinkevičiūtė Santrauka Vaikų, sergančių lėtinėmis ligomis ir (arba) negalių ar turinčių specialiųjų sveikatos poreikių, gydymas, slauga ir priežiūra reikalauja daug sveikatos priežiūros sistemos išteklių, todėl daugėja vaikų, gyvenančių ir slaugomų namuose. Siekiant užtikrinti namuose slaugomų vaikų gyvybines funkcijas, pagerinti jų gyvenimo kokybę ir išvengti komplikacijų, gali būti suformuojama…

TĖVŲ ŽINIOS IR VEIKLA, PRIŽIŪRINT KARŠČIUOJANTĮ VAIKĄ NAMUOSE

Alina Vaškelytė, Liveta Mozūraitytė Santrauka Vaikų karščiavimas − viena dažniausių priežasčių, dėl kurių nerimauja karščiuojantį vaiką namuose prižiūrintys tėvai, kurie vis dar neturi pakankamai žinių ir atlieka netikslingus priežiūros veiksmus. Tikslas − išanalizuoti tėvų žinias ir veiklą, prižiūrint karščiuojantį vaiką namuose. Tyrimo duomenys buvo renkami 2020 m. rugsėjo – spalio mėn., elektroninėje erdvėje apklausos.lt. Tyrimo…

TĖVŲ ŽINIOS APIE IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ BURNOS SVEIKATĄ

Gabrielė Martinėlytė, Ingrida Vasiliauskienė, Sandra Petrauskienė Santrauka Tyrimo tikslas – išanalizuoti tėvų žinias apie jų vaikų, lankančių lopšelį-darželį, burnos sveikatai įtaką daran­čius veiksnius. Medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2020 metų vasa­rio mėnesį. Žinios tirtos tėvų, kurių iki šešerių metų vai­kai lanko Kauno lopšelį-darželį „Žvangutis“ ir Rokiškio lopšelį-darželį „Nykštukas“. Tyrime dalyvavo 120 tėvų. Tyrimo metodas –…