Alina Vaškelytė, Liveta Mozūraitytė

Santrauka

Vaikų karščiavimas − viena dažniausių priežasčių, dėl kurių nerimauja karščiuojantį vaiką namuose prižiūrintys tėvai, kurie vis dar neturi pakankamai žinių ir atlieka netikslingus priežiūros veiksmus.

Tikslas − išanalizuoti tėvų žinias ir veiklą, prižiūrint karščiuojantį vaiką namuose. Tyrimo duomenys buvo renkami 2020 m. rugsėjo – spalio mėn., elektroninėje erdvėje apklausos.lt. Tyrimo duomenys buvo renkami prašant užpildyti autorių sukurtą anketą, kurią sudarė 31 klausimas. Per tiriamąjį laikotarpį buvo užpildyta 111 anketų. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog didžioji dalis tėvų žinojo pagrindines karščiavimo komplikacijas, karščiuojančio vaiko priežiūros ypatumus, tačiau tik kiek daugiau nei pusė tiksliai žinojo, kokia kūno temperatūra laikoma karščiavimu ir kokiai esant tikslinga naudoti antipiretikus. Daugiausia tyrimo dalyvių, prižiūrėdami karščiuojantį vaiką namuose, kūno temperatūrą matavo elektroniniu termometru, pažastyje, vertino vaiko aktyvumą, temperatūros laipsnį, mažiausiai – kraujotaką. Kaip nemedikamentinę temperatūros mažinimo priemonę daugiausia rinkosi skysčių vartojimą.

Raktiniai žodžiai: karščiavimas, vaikas, tėvų veikla, tėvų žinios.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.241
Pilnas tekstasPDF

Back