COVID-19 ĮTAKA ŠEIMOS GYDYTOJO DARBUI

Andželika Klimovaitė, Vilma Nijolė Milienė, Severina Žemaitienė Santrauka Šių dienų COVID-19 pandemijos problema paskatino sveikatos priežiūros specialistus iš pagrindų pakeisti savo darbo įpročius, mokytis ir iš naujo prisitaikyti prie pasikeitusių darbo sąlygų. Pokyčiai ypač palietė pirmi­nės sveikatos priežiūros specialistus ir jų psichoemo­cinę būklę. Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie šeimos gydytojų darbo iššūkius COVID-19…