VADOVŲ POŽIŪRIS Į SAUGĄ IR SAUGUMO KLIMATĄ INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE: DARBUOTOJŲ NUOMONĖ

Virginija Asipauskienė, Alina Vaškelytė Santrauka Pacientų saugumas yra vienas iš prioritetų sveikatos prie­žiūros sistemoje jų dalyviams – sveikatos priežiūros spe­cialistams. Didelė nepageidaujamų įvykių tikimybė yra intensyviosios terapijos skyriuose, kur dėl sunkios pa­cientų būklės, sudėtingų intervencijų ar klinikinių situa­cijų tenka greitai priimti atsakingus sprendimus. Tyrimo tikslas − išanalizuoti vadovų požiūrį į saugą ir saugumo klimatą intensyviosios…