FIZINĖ IR PSICHOEMOCINĖ PACIENTŲ BŪKLĖ PO KARDIOCHIRURGINIŲ INTERVENCIJŲ REABILITACIJOS LAIKOTARPIU

Justina Laurinskaitė, Laimutė Kazlauskienė, Geriuldas Žiliukas, Dovilė Majauskytė Santrauka Tyrimo tikslas. Išanalizuoti fizinę ir psichoemocinę pacientų būklę po kardiochirurginių intervencijų reabilitacijos laikotarpiu. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas reabilitacijos skyriuje. Tyrimo imtį sudarė 122 pacientai, sergantys IŠL, po kardiochirurginių intervencijų. Tirtos dvi grupės: vieną grupę sudarė 61 pacientas, kuriems buvo atliktos AKJO – (operuoti), kitą – 61…