GYDYTOJO PROFESINĖS TAPATYBĖS VAIDMUO, OPTIMIZUOJANT TERAPINĘ VEIKLĄ

Milda Šeduikienė Santrauka Tyrimo tikslas – aptarti prielaidą, kad nuolat tobulinant gydytojo profesinę tapatybę (GPT) ir atsižvelgiant į psi­chologinius tipus, galima daugeliu aspektų pagerinti gy­dytojų terapinę veiklą. Tyrimo medžiaga ir metodai: PubMed ir Google Scolar duomenų bazėse pagal raktažodžius rastų mokslo publi­kacijų nagrinėjimas, temų grupavimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Rezultatai. Apžvelgti tyrimai atskleidė, kad nuolat at­naujinama…