TĖVŲ, AUGINANČIŲ PROTO NEGALIĄ TURINTĮ VAIKĄ, SANTYKIŲ SU SVEIKATOS SPECIALISTAIS PATIRTIS

Justas Akavickas Santrauka Tyrimo tikslas – išanalizuoti tėvų, auginančių proto negalią turintį vaiką, santykių su sveikatos specialistais patirtį. Metodika. Tyrimo metu apklausti 82 tėvai, auginantys proto negalią turinčius vaikus. Atsako dažnis 68,3 proc. Gauti duomenys buvo apdoroti ir analizuoti naudojant statistinių duomenų paketą SPSS 22. Skirtumas tarp kintamųjų, pasirinkus reikšmingumo lygmenį α=0,05, laikomas statistiškai reikšmingu…