Justas Akavickas

Santrauka

Tyrimo tikslas – išanalizuoti tėvų, auginančių proto negalią turintį vaiką, santykių su sveikatos specialistais patirtį. Metodika. Tyrimo metu apklausti 82 tėvai, auginantys proto negalią turinčius vaikus. Atsako dažnis 68,3 proc. Gauti duomenys buvo apdoroti ir analizuoti naudojant statistinių duomenų paketą SPSS 22. Skirtumas tarp kintamųjų, pasirinkus reikšmingumo lygmenį α=0,05, laikomas statistiškai reikšmingu ir patikimu, kai apskaičiuotoji p reikšmė yra ne didesnė nei 0,05 (p≤0,05).
Rezultatai. Tyrime dalyvavo 82 respondentai, kurių daugumą sudarė moterys (89 proc.). Dažniausiai tėvai pagalbos ieškojo sveikatos priežiūros įstaigose (84,9 proc.). Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 87,8 proc. apklaustųjų
yra patenkinti šeimos gydytojo darbu su jų neįgaliu vaiku. Didžioji dauguma (78 proc.) apklaustųjų nurodė, kad nepatiria sunkumų hospitalizuojant ir gydant proto negalią turintį vaiką. Išvados. Dažniausiai tėvai, sužinoję apie vaiko negalią, kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigas, siekdami tęsti gydymą pas įvairius sveikatos priežiūros specialistus. Proto negalią turintys vaikai yra mažiau atsparesni rizikos veiksniams, todėl dažniau serga įvairiomis somatinėmis (virškinamojo trakto, kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių) ligomis. Dauguma tėvų dėl savo vaiko negalios patiria sunkumų, lankydamiesi pas gydytoją odontologą, okulistą ir LOR.

Raktiniai žodžiai: proto negalia, sveikatos priežiūra, neįgalumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.075
Pilnas tekstasPDF

Back