MEDICINOS DARBUOTOJŲ PRIEŠINIMASIS E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRAI

Gintautas Virketis, Gintarė Kazlauskė Santrauka Mokslinės literatūros apžvalga parodė, kad nors e. sveikata jau senokai taikoma ir tobulinama, jos plėtrai trukdo medicinos darbuotojų priešinimasis. Sveikatos priežiūros specialistų priešinimosi sąvoka šiandien dar nėra apibrėžta bendru sutarimu. Tyrimo tikslas – išanalizuoti stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) specialistų požiūrį į e. sveikatos paslaugų diegimo ir plėtros problemas…