NUOMONĖS LYDERIŲ KOMUNIKACIJOS POVEIKIS VARTOTOJŲ PIRKIMO ELGSENAI ELEKTRONINĖSE VAISTINĖSE

Birutė Pockevičiūtė, Regina Motienė Santrauka Sparti interneto technologijų ir Web 2.0 saityno plėtra paskatino farmacijos įmones orientuotis į komunikaciją elektroninėse vaistinėse, pasitelkiant nuomonės lyderius. Mokslinių tyrimų rezultatai atskleidė, kad nuomonės lyderių patyrimu grindžiama komunikacija elektroninėse vaistinėse daro teigiamą poveikį vartotojų suvokimui, todėl šį poveikį svarbu įvertinti. Tam tikslui reikalingi išsamesni tyrimai, nes aktualu teoriškai pagrįsti…