LIETUVOS OPTOMETRININKŲ PROFESINIO TOBULINIMO IR OPTOMETRINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS POREIKIO ĮVERTINIMAS

Vaida Kačergienė, Jelena Kutkauskienė, Saulius Galgauskas Santrauka Darbo tikslas. Įvertinti Lietuvos optometrininkų profesinio tobulinimo ir optometrinės priežiūros paslaugų plėtros poreikį. Darbo metodika. Kiekybiniam tyrimui atlikti naudotas anketinės apklausos metodas. Tyrimo priemone pasirinktas elektroninis klausimynas, į kurį respondentams išsiųsta nuoroda elektroniniu paštu. Tiriamųjų grupę (134 respondentai) sudarė optometrininkai, registruoti Lietuvos optometrininkų asociacijoje. Anketų grįžtamumas siekė 64,2…

OPTOMETRINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR PRIEINAMUMO LIETUVOJE YPATUMAI

Vaida Kačergienė, Faustas Stepukonis, Sigutė Norkienė Santrauka Darbo tikslas. Įvertinti optometrinės priežiūros paslaugų organizavimo ir prieinamumo Lietuvoje ypatumus. Darbo metodika. Tyrimui atlikti naudotas instrumentas – elektroninis klausimynas, į kurį respondentams buvo išsiųsta nuoroda elektroniniu paštu. Tiriamųjų imtį (134 respondentai) sudarė optometrininkai, registruoti Lietuvos optometrininkų asociacijoje. Iš viso buvo užpildytos ir pateiktos analizei 86 respondentų anketos,…