OPTOMETRINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR PRIEINAMUMO LIETUVOJE YPATUMAI

Vaida Kačergienė, Faustas Stepukonis, Sigutė Norkienė Santrauka Darbo tikslas. Įvertinti optometrinės priežiūros paslaugų organizavimo ir prieinamumo Lietuvoje ypatumus. Darbo metodika. Tyrimui atlikti naudotas instrumentas – elektroninis klausimynas, į kurį respondentams buvo išsiųsta nuoroda elektroniniu paštu. Tiriamųjų imtį (134 respondentai) sudarė optometrininkai, registruoti Lietuvos optometrininkų asociacijoje. Iš viso buvo užpildytos ir pateiktos analizei 86 respondentų anketos,…