2012-2017 METŲ LAIKOTARPIO LIETUVOS VAIKŲ NEINFEKCINĖS KILMĖS APSINUODIJIMO APLINKYBIŲ IR JĮ SUKĖLUSIŲ MEDŽIAGŲ ANALIZĖ

Diana Sebeščiuk, Genė Šurkienė Santrauka Tikslas. Įvertinti Lietuvos vaikų neinfekcinės kilmės apsinuodijimo atvejų dažnį pagal apsinuodijimo aplinkybes, gydymo baigtį ir apsinuodijimą sukėlusių medžiagų grupes 2012-2017 metų laikotarpiu. Tyrimo medžiaga ir metodai. Analizei panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ 2012-2017 m. užregistruoti apsinuodijimo atvejų duomenys. Duomenys analizuoti naudojant Microsoft Excel, WinPepi programą, R statistinį paketą.…