UŽPAKALINIŲ ŠLAUNIES RAUMENŲ ILGIO ĮTAKA SVEIKŲ ASMENŲ JUOSMENS IR DUBENS JUDESIAMS BEI JŲ KONTROLEI

Inga Muntianaitė, Monika Kiškūnaitė, Viltė Sinkevičiūtė, Jurga Indriūnienė, Ieva Eglė Jamontaitė, Ligita Aučynienė Santrauka Tikslas – nustatyti užpakalinių šlaunies raumenų ilgio įtaką juosmens ir dubens judesiams bei jų kontrolei. Tyrimo metodai. Momentinis tyrimas atliktas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedroje. Tyrime dalyvavo 40 tiriamųjų, kurie buvo suskirstyti į…