IŠKVEPIAMŲJŲ METABOLITŲ DIAGNOSTINIS POTENCIALAS

Eglė Gelšvartaitė, Andrius Daugėla, Lina Jankauskaitė Santrauka Tyrimo tikslas − atlikti literatūros paiešką ir išsiaiškinti lakiųjų organinių junginių (LOJ) sąvoką bei ligų diagnos­tikos potencialą. Į literatūros apžvalgą buvo įtraukti 9 straipsniai, nagrinėjantys LOJ ir jų taikymo galimybes. Tyrimo rezultatai. Lakieji organiniai junginiai išsiskiria organizme metabolinių reakcijų metu ir gali būti naudo­jami kaip biožymenys. Iškvepiamo oro…