Eglė Gelšvartaitė, Andrius Daugėla, Lina Jankauskaitė

Santrauka

Tyrimo tikslas − atlikti literatūros paiešką ir išsiaiškinti lakiųjų organinių junginių (LOJ) sąvoką bei ligų diagnos­tikos potencialą. Į literatūros apžvalgą buvo įtraukti 9 straipsniai, nagrinėjantys LOJ ir jų taikymo galimybes.

Tyrimo rezultatai. Lakieji organiniai junginiai išsiskiria organizme metabolinių reakcijų metu ir gali būti naudo­jami kaip biožymenys. Iškvepiamo oro mėginių tyrimas yra neinvazyvus ir gali būti naudojamas kvėpavimo takų ir kitų sistemų sutrikimams diagnozuoti. LOJ tyrimams šiuo metu daugiausia naudojami dujų chromatografijos-masių spektrometrijos ir elektroninės nosies metodai. Iškvepiamame ore esančių LOJ tyrimus galima pritai­kyti plaučių vėžio, kvėpavimo takų infekcijų bei lėtinių obstrukcinių plaučių ligų diagnostikai.

Raktiniai žodžiai: metabolomika, lakieji organiniai junginiai (LOJ), plaučių vėžys, eNose, kvėpavimo takų infekcija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.123
Pilnas tekstasPDF

Back