KOMPLEKSINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ PAAUGLIŲ FUNKCINĖS VEIKLOS KAITA, TAIKANT ŠOKAMOJO FOLKLORO PROGRAMĄ

Laimutė Samsonienė, Solveiga Zvicevičienė, Monika Lučiūnienė Santrauka Žmogaus funkcinė veikla yra integralus daugiamatis komponentas, apibūdinamas kaip veiksmai, kuriuos asmuo atlieka savarankiškai ir motyvuotai, siekdamas prasmingos asmeninės gerovės. Atvejo tyrimo tikslas – atskleisti kompleksinę (sunkią) negalią turinčių paauglių judesių dinamikos ir socialinių santykių kaitą, taikant šokamojo folkloro programą. Tyrimas atliktas miesto specialiojoje mokykloje nuo 2020-10-01 iki…