PARKINSONO LIGOS RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ ĮTAKA KOGNITYVINĖMS FUNKCIJOMS

Paulius Sėdžius, Silvija Bartašiūnaitė, Živilė Zemeckaitė Santrauka Aktualumas. Parkinsono liga (PL) yra neurodegeneracinė liga, kuri manifestuoja motoriniais ir nemotoriniais simptomais, ilgainiui bloginančiais gyvenimo kokybę ir sukeliančiais negalią. Siekiant kuo anksčiau įtarti ligą, svarbu kuo geriau suvokti galimus rizikos veiksnius, todėl svarbi jų analizė ir ryšys su kognityviniais pakitimais. Tyrimo tikslas. Nustatyti PL rizikos veiksnius ir…