KINEZITERAPIJOS STUDENTŲ LIEMENS IR KOJŲ RAUMENŲ FUNKCINIO PAJĖGUMO BEI PUSIAUSVYROS SĄSAJOS

Ieva Eglė Jamontaitė, Gabrielė Molevičiūtė, Inga Muntianaitė, Ligita Aučynienė, Alma Cirtautas, Ramunė Žilinskienė Santrauka Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijos studentų liemens ir kojų raumenų funkcinį pajėgumą bei pu­siausvyrą ir nustatyti šių rodiklių tarpusavio sąsajas. Tyrime dalyvavo 30 kineziterapijos studijų progra­mos ketvirto kurso studentų (25 moterys ir 5 vyrai), amžiaus vidurkis 22,4 ±1,2 metai. Tiriamųjų liemens…