VAIKŲ PSICHOMOTORINĖS RAIDOS TIKRINIMO IR KALBOS BEI BENDRAVIMO SUTRIKIMŲ DIAGNOSTIKOS SĄSAJOS

Jovita Petrulytė, Rita Perminaitė, Laima Mikulėnaitė Santrauka Tikslas. Nustatyti, kada ir kokius pirmuosius kalbos ir bendravimo raidos sutrikimus pastebi tėvai, augi­nantys kalbos raidos sutrikimų turinčius vaikus, ir kaip tai susiję su raidos vertinimu ir ankstyvu raidos sutrikimo diagnozavimu. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas vienmomentis skerspjūvio tyrimas anoniminės anketinės apklausos metodu. Apklausti 103 tėvai, atvykę į…