IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGA IR VISUOMENĖS INFORMUOTUMAS APIE IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO TEIKIAMAS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Daiva Darginavičienė, Lina Gedrimė, Beata Dautarienė, Almeda Kučinskienė Santrauka Kasdienis visuomenės sveikatos poreikių tenkinimas pir­minės sveikatos priežiūros institucijų veikloje įgauna vis didesnę reikšmę. Didėjančią žmonių sveikatos poreikių tenkinimo svarbą lemia ne tik visuomenės senėjimas ir ligos, bet ir gydytojų trūkumas sveikatos priežiūros ins­titucijose. Mokslinės literatūros apžvalga parodė, kad iš dalies šią problemą padėtų spręsti išplėstinės…

IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS SLAUGYTOJŲ INTEGRAVIMO GALIMYBĖS Į PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ

Agnieška Dubicka, Rasa Stundžienė, Rita Urbanavičė Santrauka Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos susiduria su visuomenės senėjimo problema, didinančia sergančiųjų lėtinėmis ligomis skaičių. Daugelyje šalių išplėstinės praktikos slaugytojai (IPS) tapo šių problemų sprendėjai. Lietuvoje išplėstinės praktikos slaugytojų integravimas į pirminę sveikatos priežiūrą yra mažai tyrinėta tema, todėl svarbu nustatyti veiksnius, kurie gali trukdyti ir kurie gali padėti…