HIPOMAGNEZEMIJA: PRIEŽASTYS, PATOFIZIOLOGIJA, KLINIKA, DIAGNOSTIKA, GYDYMAS

Dovydas Melamed, Edvardas Jukna, Kamilė Grigaitė Santrauka Magnis yra ketvirtas pagal gausumą katijonas ir būtinas žmogaus elementas, kaip kofaktorius dalyvaujantis 600 fermentų reakcijose. Jo svarbus vaidmuo perduodant signalą, oksidacinį fosforilinimą, glikolizę, baltymų ir DNR sintezę ir daugelį kitų biologinių procesų. Tyrimo tikslas − apžvelgti naujausią hipomagnezemijos mokslinę literatūrą. Medžiaga ir metodai: literatūros šaltinių apžvalga buvo…