UNIVERSITETO STUDENTŲ GYVENSENOS YPATUMAI PANDEMIJOS METU: DARBO KOMPIUTERIU APLINKA IR FIZINIS AKTYVUMAS

Vaiva Strukčinskaitė, Birutė Strukčinskienė, Neringa Strazdienė, Sigitas Griškonis Santrauka COVID-19 pandemijos metu perėjimas prie nuotolinio mokymo(si) pakeitė universiteto studentų studijų aplinką ir veiklos pobūdį, pailgėjo darbo kompiuteriu laikas. Tuo laikotarpiu didėjo jaunų žmonių fizinis pasyvumas ir sė­dimos veiklos trukmė. Darbo tikslas − tirti universiteto studentų gyvenseną, darbo kompiuteriu aplinką ir fizinio aktyvumo ypatumus pandemijos metu.…

10-14 METŲ VAIKŲ GYVENSENA: FIZINIO AKTYVUMO ASPEKTAI

Birutė Strukčinskienė, Juozas Raistenskis, Vaiva Strukčinskaitė Santrauka Vaikų ir jaunų žmonių gyvensenos, mitybos ir fizinio aktyvumo ypatumų analizavimas, fizinio aktyvumo skatinimas, sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas yra aktualūs šiuolaikinės visuomenės sveikatos mokslo klausimai. Darbo tikslas buvo analizuoti 10-14 metų vaikų gyvenseną fizinio aktyvumo aspektu. Atliktas kiekybinis tyrimas, taikyta apklausa raštu. Naudota daugiapakopė lizdinė…

SVEIKESNĖ VISUOMENĖ KLAIPĖDOS RAJONE – SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENA PER 10 METŲ PAGERĖJO

Neringa Tarvydienė, Monika Steponkienė Santrauka Tyrimo tikslas – nustatyti Klaipėdos rajono suaugusiųjų gyventojų sveikos gyvensenos pokyčius per 10 metų. Metodai. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo 2007 m. sistemingai vykdo savo suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimus (2011 m., 2014 m.). 2018 m. visos Lietuvos mastu buvo vykdomas suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimas, kurį koordinavo Higienos institutas,…