VAIKŲ IR TĖVŲ EMOCINĖ BŪKLĖ, TAIKANT SKIRTINGUS ŽAIZDŲ TVARKYMO METODUS

Lina Šimonytė, Lina Matukynaitė, Lina Jankauskaitė Santrauka Vaikų žaizdos – viena dažniausių pacientų kreipi­mosi į skubiosios pagalbos skyrių priežasčių. Šio tyrimo tikslas – įvertinti pediatrinių pacientų ir jų tėvų emocinę būklę (baimę, nerimą), taikant skir­tingus žaizdos tvarkymo būdus bei vaikų patiriamą skausmą skirtingų procedūrų metu. Iš viso išanali­zuota 101 anketa. Vidutinis vaikų amžius 6,81 [3,67-…