Lina Šimonytė, Lina Matukynaitė, Lina Jankauskaitė

Santrauka

Vaikų žaizdos – viena dažniausių pacientų kreipi­mosi į skubiosios pagalbos skyrių priežasčių. Šio tyrimo tikslas – įvertinti pediatrinių pacientų ir jų tėvų emocinę būklę (baimę, nerimą), taikant skir­tingus žaizdos tvarkymo būdus bei vaikų patiriamą skausmą skirtingų procedūrų metu. Iš viso išanali­zuota 101 anketa. Vidutinis vaikų amžius 6,81 [3,67- 9,58] metai. Ištirta, jog vyresniems vaikams dažniau taikytas siuvimas, jaunesniems – klijavimas klijais ir Steri-strip procedūros. Vaikų baimė ir nerimas prieš siuvimo procedūrą buvo didesnis, lyginant su klija­vimo ir Steri-strip procedūromis. Po visų procedūrų emocinė būklė pagerėjo, tačiau po siuvimo ji išliko blogesnė, palyginus su klijavimu. Tėvų emocinė būklė pagerėjo tik po klijavimo klijais ir Steri-strip procedūrų. Mažiausias vaiko patiriamas skausmas Steri-strip procedūros metu. Gautos išvados, kad ne­invaziniai žaizdos tvarkymo metodai, t.y. klijavimas Steri-strip ir klijais, sukelia mažiau nerimo ir baimės vaikų tėvams bei patiems vaikams. Klijavimas Steri-strip pleistrais yra mažiausiai skausminga procedūra vaikams, todėl reikėtų apgalvoti šių metodų taikymą, kai žaizdos dydis, vieta ar kitos susijusios ypatybės leidžia tai atlikti.

Raktiniai žodžiai: vaikų žaizdos, gydymo metodai, emocinė būklė, skausmas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.087
Pilnas tekstasPDF

Back