PIRMĄ KARTĄ IR PAKARTOTINAI GIMDŽIUSIŲ MOTERŲ GIMDYMO PRIEŽIŪROS LŪKESČIAI IR JŲ PATENKINIMAS

Alina Vaškelytė, Miglė Gumuliauskaitė Santrauka Gimdymo patirtis turi ilgalaikį poveikį moters sveikatai ir gerai savijautai, o individualizuoto, į gimdyvės porei­kius ir lūkesčius orientuoto gimdymo priežiūros modelio taikymas yra reikšmingas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo procesui. Šio tyrimo tikslas buvo pa­lyginti pirmą kartą ir pakartotinai gimdžiusių moterų gimdymo priežiūros lūkesčius ir jų patenkinimą. Tyrimas atliktas Kauno…