REABILITACIJOS EFEKTYVUMAS, ESANT ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ BEI KVĖPAVIMO SISTEMOS FUNKCIJOS SUTRIKIMŲ PO PERSIRGTOS COVID-19 INFEKCIJOS

Viktorija Janonytė, Aistė Navickaitė, Lina Varžaitytė Santrauka Tyrimo tikslas − išsiaiškinti reabilitacijos efektyvumą, esant širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimų asmenims, po persirgtos COVID-19 infekcijos. Tyrimo metodas – sisteminė literatūros apž­valga. Atrinkti straipsniai, kuriuose aprašoma reabilitacija po COVID-19 infekcijos, jos priežastys, simptomai, kom­plikacijos ir reabilitacijos priemonės. Apžvalga atlikta naudojantis elektronine duomenų baze PubMed…